VV Zeewolde
VVZ - VV Zeewolde

Nieuws van de bestuurstafel

Maar liefst tweehonderdvijftig vrijwilligers. Een hele grote groep, het hele jaar in touw voor onze club. Als leider, scheidsrechter, schoonmaker, trainer, lid van technische, kleding-, accommodatie- of sponsorcommissie. Of periodiek op het wedstrijdsecretariaat, in de keuken, in de kantine.

Wij willen jullie allemaal bedanken voor jullie enorme inzet in het afgelopen seizoen 2019/2020.

“Onze” Hennie de Ruijter, lid en vrijwilliger van VV Zeewolde, werd op vrijdagochtend 24 april door onze burgemeester Gerrit Jan Gorter gebeld. Met inleidende woorden over “belangrijk om in deze tijden contact te houden met de oudere inwoners van het dorp”, werd Hennie vervolgens blij verrast met een Koninklijke onderscheiding!. Hennie (70) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Overlijden Amr

Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 11 april geheel onverwacht is overleden onze jeugdspeler Amr Abdelnaby.

Amr was vanaf 2008 verbonden aan onze vereniging en heeft vanaf de F-jes alle jeugdcategorieën bij ons doorlopen. Dit jaar speelde Amr in de O19-4, een hecht en sociaal team waarvan de meeste spelers jarenlang met elkaar speelden.
Binnen zijn team, maar ook binnen de rest van de vereniging zal Amr zeer worden gemist.

Nu de overheid de eerder afgeroepen maatregelen tot en met 28 april heeft verlengd heeft de KNVB duidelijkheid gegeven over het verloop van de (voorjaars)competitie dit seizoen. Deze zal helaas niet meer worden hervat. Er zullen geen eindstanden komen, dus ook geen kampioenen, degradanten of promovendi worden aangewezen. Volgend seizoen start ieder team in dezelfde klasse als bij aanvang van het huidige. Dat betekent voor ons dat het eerste elftal na de zomer, bij aanvang van seizoen 2020/2021, opnieuw zal uitkomen in de derde klasse.

Door de extra maatregelen die het kabinet vandaag heeft afgekondigd, beschouwen we het seizoen zo goed als voorbij. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor ons als vereniging en voor iedereen die daarbij direct en indirect betrokken is.

De komende tijd wordt van ons het nodige verwacht. Ons houden aan de oproepen van het kabinet en aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Als vereniging hebben we daar ook een rol in. Als bestuur hebben we vanavond besloten om het gebruiken van onze velden nog verder te ontmoedigen door zo spoedig mogelijk de doelen van het veld te halen. Onze velden zijn sowieso VERBODEN terrein, maar gezien de omstandigheden zijn extra maatregelen nodig om te voorkomen dat er toch op de velden gevoetbald wordt, soms door behoorlijk grote groepen waarbij de 1,5 meter afstand zeker niet wordt gehanteerd. We ondersteunen de oproep om vooral thuis te blijven en niet naar de voetbalvelden te komen, hoe lastig dat ook is. Met de challenge: vvz'tje in de goede richting proberen we er nog iets aan te doen om nog een beetje in beweging te blijven.

We staan in nauw contact met de KNVB en NOC-NSF die ons helpen bij het beantwoorden van vragen van leden en adviseren over maatregelen die genomen kunnen worden. Zodra we daar iets over kunnen melden zullen we dat via de diverse kanalen bekend maken.

Eerder al berichtten wij dat op last van de regering alle collectieve trainingen en wedstrijden tot nader orde zijn opgeschort bij VV Zeewolde.

De afgelopen dagen is gebleken dat vanwege de aanvullende maatregelen vanuit de overheid ook recreatief voetballen op de voetbalvelden, wat mede door het mooie weer in groten getale werd gedaan, tot in ieder geval 6 april a.s. niet is toegestaan. Hierop wordt gehandhaafd.

Vanwege de actuele ontwikkelingen, maatregelen en adviezen van Rijksoverheid, RIVM en NOC/NSF zien wij als bestuur geen mogelijkheden voor het organiseren van trainingen en andere activiteiten op ons sportpark. Ook de kantine blijft voorlopig gesloten.
Wij sluiten hiermee aan bij andere voetbalverenigingen in de regio en bij buitensportverenigingen in Zeewolde. Iedereen veel sterkte met de gevolgen van deze bijzondere omstandigheden.

Vorige week was de O13-4 nog team van de maand, nu is het de eer aan de O12-2.
De JO12-2 is een team bestaande uit 10 jongens en 1 meisje. Wij trainen iedere maandag en woensdag. Met elkaar hebben wij veel plezier in het spelletje voetbal. Door het plezier dat wij met elkaar hebben, ontwikkelen de spelers zich dit seizoen uitstekend. Positiespel, omschakeling, balaanname zijn de laatste periode duidelijk verbeterd dan bij de start van dit seizoen.

Nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd, krijgt de KNVB veelvuldig de vraag of dit gevolgen heeft voor de wedstrijden in het betaald- en amateurvoetbal.
De KNVB staat in nauw contact met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn. We houden alle berichten nauwlettend in de gaten. Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die mogelijk ook het voetbal raken, dan laten wij dat zo spoedig mogelijk weten. Zie voor actuele informatie over het coronavirus de website van het RIVM.

Op 5 februari 2020 ontving het bestuur een brief van een anonieme afzender.
In de brief spreekt de afzender gedetailleerd zijn/haar bezorgdheid uit over het (effect van het) gedrag van een van onze (huidige) langjarige medewerkers. Het bestuur neemt de inhoud van de brief, die getuigt van kennis van zaken en goed is onderbouwd, serieus.

Op de nieuwjaarsreceptie 2020 werden Ron Fokker, Freerk Smit, Eddie Terweij, Robertino de Klerk en Jan van Middelaar benoemd tot Lid van Verdienste en Roan Fokker tot Speler van Verdienste.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2020 VV Zeewolde wenste de nieuwe voorzitter Ger Blom, namens het bestuur en commissies, alle aanwezige leden, supporters en vrijwilligers een gezond, gelukkig, sportief en succesvol 2020.

In zijn speech blikte de voorzitter terug op het jaar 2019 en keek hij vooruit naar 2020.
VV Zeewolde staat voor Voetbalvereniging Zeewolde, maar de letters VV staan ook wel voor Vreugde en Verdriet.

Een dezer dagen, voor of na de Kerstdagen, komen Nico, Ger, Laine, Suzanna, Jan, Karla en Andries persoonlijk langs bij (vrijwel alle) vrijwilligers van VV Zeewolde. Wij willen onze vrijwilligers bedanken voor de vrijwillige inzet voor de voetbalvereniging in het afgelopen jaar. Namens alle leden, supporters, sponsors, Businessclub en Vrienden van VV Zeewolde: Dank jullie wel voor jullie inspanningen, inzet en enthousiasme!

Twee kleine presentjes, een klein gebaar. Een ijskrabber en tas, met VV Zeewolde-logo. Zo ben je altijd herkenbaar als vrijwilliger van de club.

OPROEP VOORDRACHT VRIJWILLIGER VOOR ERELID - LID VAN VERDIENSTE – SPELER VAN VERDIENSTE

Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie die zal plaatsvinden op zaterdag 4 januari 2020 zullen mogelijk vrijwilliger(s) worden benoemd tot Erelid – Lid van Verdienste – Speler van Verdienste.
Dit zijn vrijwilligers die zeer geruime tijd actief als vrijwilliger, bestuurslid of commissielid zijn (geweest) en zich volledig belangeloos buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.

Pagina 1 van 5

Hoofdsponsor VV Zeewolde

Logo sportiquee

Onze sponsoren