VV Zeewolde
Nieuws van de bestuurstafel

Bestuur VV Zeewolde

Door de hele vereniging heen wordt meegedaan aan de Clubactie. Het wordt spannend of we het aantal verkochte loten van vorig seizoen (2250) gaan evenaren!

Wij willen iedereen vragen om de lotenboekjes, als je klaar bent met de actie, in te leveren. Er staat hiervoor een doos ("schatkist") in het wedstrijdsecretariaat.

Ook dit jaar doen wij weer mee met de Grote Clubactie. Met de mooie opbrengst van vorig jaar hebben we veel nieuwe materialen kunnen aanschaffen waarvan de hele vereniging dankbaar gebruikt maakt. En heeft een deel van onze onderbouwtrainers een KNVB trainersopleiding kunnen volgen. Ook dit jaar zal de opbrengst ten goede komen aan duurzame bestedingen waarvan (een groot deel van) de vereniging profiteert.
Vanaf maandag 9 september zullen de boekjes tijdens de trainingen worden verspreid. Vanaf de JO6 tot en met de JO13 ontvangt elke speler een eigen boekje. Zij mogen vanaf zaterdag 14 september vrijblijvend loten gaan verkopen aan familie, buren, kennissen. Vanaf de JO14 ontvangt elk team één boekje en streven wij ernaar dat elke speler (of ouder) één lot afneemt. Tegelijk met het lotenboekje ontvangt elke speler een brief waarin een en ander wordt toegelicht.

Afgelopen vrijdagavond 2 augustus overleed Jan van der Lely. Bij de voetbalvereniging Zeewolde was hij beter bekend als ‘ome Jan’. Een dochtertje van een kantinemedewerker had hem ooit zo genoemd en voortaan deed iedereen bij de voetbalclub dat. Ome Jan werd in 1987 vrijwilliger bij de voetballers, nadat hij dat voordien ook reeds was geweest bij Swift ’64 en SV Lelystad ’67.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 3 juni jl. is de contributie voor het komende seizoen vastgesteld. Deze regeling, via onderstaande link te raadplegen, treedt op 1 september 2019 in werking.
Het Walking Football krijgt, na enige tijd binnen onze vereniging met succes proef te hebben gedraaid, een vaste plaats in het voetbalaanbod. Voor de allerkleinsten zal komend seizoen in de boarding een pilot starten voor spelers in de categorie JO-5.

Sport, bewegen en gezondheid. Thema’s die een steeds belangrijker rol spelen in de samenleving. Iedereen is er wel mee bezig. Bewegen, individueel of met elkaar. En wat is er niet leuker om een balletje te trappen. Zoals vroeger op het schoolplein of veldje.

Er blijkt een steeds grotere behoefte van met name oudere spelers om samen een balletje te trappen zonder competitieverplichtingen. VV Zeewolde speelt met een aantal activiteiten in op deze behoefte:

  • 35+ voetbal / 7 tegen 7 (m/v)
  • Recreantenvoetbal (45+) (m/v)
  • Walking Football (m/v)

Het competitie seizoen 2018-2019 is afgelopen. De toernooien zitten er bijna op. Nog één toernooi voor Bedrijven op vrijdag 21 juni. Voetbal is een 12 maanden in het jaar sport geworden en dat vraagt heel veel van alle vrijwilligers in het bijzonder in de kantine. Zonder kantinebezetting is een voetbalmorgen, middag of avond niet compleet. Hiervoor doet Eddie Terweij bijgestaan door Marcel Smid en Mercedes Lankreijer er ontzettend veel aan om telkens weer mensen te vinden die de kantine willen bemensen. 

Zaterdag is de leukste dag van de week, horen wij onze leden regelmatig zeggen. Op de vereniging is de zaterdag daarnaast de meest hectische dag van de week met de meeste spelers en vrijwilligers actief en veel leden/supporters van omliggende verenigingen te gast. Het bestuur streeft er dan ook naar op de zaterdag met tenminste één bestuurslid aanwezig/aanspreekbaar te zijn. Omdat de bestuursleden niet op alle plaatsen tegelijk kunnen zijn, ervaren wij dat onze aanwezigheid niet altijd voor iedereen zichtbaar is.

Met het houden van een inloopspreekuur wil het bestuur iedereen die daaraan behoefte heeft in de gelegenheid stellen met haar in gesprek te gaan. Tijdens het inloopspreekuur, die om te beginnen elke 2e zaterdag van de maand zal plaatsvinden, zijn alle leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers met vragen en/of ideeën aan het bestuur van harte welkom. 

Sinds deze week staan er 2 oranje PETman’s in de kantine van VV Zeewolde voor de opvang en recycling van onze PETflessen. Bijna alle drankjes (behalve koffie en bier) worden in PET-flessen verkocht. Een grote wekelijkse afvalstroom. En als we de petflessen nu kunnen scheiden van het restafval…..
Recyclen is goed voor het milieu. Hoe meer plastic verpakkingsafval we gescheiden inleveren, hoe meer we kunnen gebruiken om er nieuwe producten en verpakkingen van te maken. Daardoor hoeven we geen nieuw plastic te maken. En hebben we minder fossiele grondstoffen nodig zoals olie en besparen we op energie en uitstoot van CO2.

Enkele weken geleden berichtten wij je over de overgang van de ledenadministratie en de incasso van de contributies naar het systeem van Sportlink.
De eerste definitieve incasso van de contributie via alleen het nieuwe incassosysteem zal rond 5 maart aanstaande plaatsvinden.

Ben jij altijd al gek op mode? Gaat jouw hart sneller kloppen van haute couture? Altijd al een walking closet gewild?
Ja? Dan ben je klaar voor de kledingcommissie!!

We zijn hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mede zorg willen dragen dat onze voetballers, trainers en leiders er tip top bij lopen.

Onze vereniging heeft het afgelopen jaar met succes de wedstrijdzaken ondergebracht in Sportlink. Zo komen onder meer de uitslagen van de competitiewedstrijden via de wedstrijdzakenapp snel en rechtstreeks bij de knvb terecht.

Energieverbruik, Klimaatakkoord, Energiekosten, Zon- en windenergie, LED-verlichting, subsidies. Hoe zit dit eigenlijk bij VV Zeewolde ?

Goed, redelijk. Het kan beter. We doen wat we kunnen doen, binnen de financiële mogelijkheden en grenzen en door gebruik maken van subsidies, specifiek voor sportverenigingen en algemene subsidies. Het zijn investeringen in energiebesparende maatregelen, die geld kosten en samen met de lagere verbruikskosten de komende jaren helaas nog tot vergelijkbare energiekosten (lees: dezelfde bedragen) zullen leiden. Jaarlijks zijn onze kosten ca € 28.000, ruim € 2.300 per maand !

Op veler verzoek en door een actieve, enthousiaste inzet van de kantinecommissie is de kantine vanaf maandag 14 januari, m.u.v. de woensdag, ook tijdens de vroege trainingsuren geopend.

Op de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2019 werd Richard Suijk benoemd tot Erelid en Jasper van Scherrenburg tot Speler van Verdienste van VV Zeewolde.

Pagina 1 van 4

Hoofdsponsor VV Zeewolde

Logo sportiquee

Onze sponsoren