VV Zeewolde

Contributieregeling seizoen 2019/2020

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 3 juni jl. is de contributie voor het komende seizoen vastgesteld. Deze regeling, via onderstaande link te raadplegen, treedt op 1 september 2019 in werking.
Het Walking Football krijgt, na enige tijd binnen onze vereniging met succes proef te hebben gedraaid, een vaste plaats in het voetbalaanbod. Voor de allerkleinsten zal komend seizoen in de boarding een pilot starten voor spelers in de categorie JO-5.

Het bestuur en technische commissie streven ernaar de komende jaren een gelijk niveau aan voorzieningen te creëren voor selectieteams en ontwikkelteams.
De eerste stappen hierin zijn de afgelopen seizoenen gemaakt. Omdat de spelers van selectieteams vooralsnog echter gebruik maken van meer voorzieningen, waaronder een uitgebreider kledingpakket in bruikleen, zal met ingang van 1 september 2019 aan de spelers van de door de technische commissie vastgestelde selectieteams een toeslag van € 1,50 op de maandelijkse contributie in rekening worden gebracht.

Klik hier voor het nieuwe contributie overzicht.

Hoofdsponsor VV Zeewolde

Logo sportiquee

Onze sponsoren