VV Zeewolde

Energie VV Zeewolde

Energieverbruik, Klimaatakkoord, Energiekosten, Zon- en windenergie, LED-verlichting, subsidies. Hoe zit dit eigenlijk bij VV Zeewolde ?

Goed, redelijk. Het kan beter. We doen wat we kunnen doen, binnen de financiële mogelijkheden en grenzen en door gebruik maken van subsidies, specifiek voor sportverenigingen en algemene subsidies. Het zijn investeringen in energiebesparende maatregelen, die geld kosten en samen met de lagere verbruikskosten de komende jaren helaas nog tot vergelijkbare energiekosten (lees: dezelfde bedragen) zullen leiden. Jaarlijks zijn onze kosten ca € 28.000, ruim € 2.300 per maand !

De energievoorziening gas en elektriciteit voor VV Zeewolde (en KV Wolderwijd) wordt geleverd door Stichting Exploitatie Sportvoorzieningen de Horst. We hebben energie nodig voor verwarming kantine, kleedkamers, water en voor verlichting kantine, kleedkamers, velden maar ook onze koelinstallaties, keukenapparatuur etc.

De stichting heeft enige jaren geleden geïnvesteerd in zonnepanelen en LED-verlichting veld 2. En levert dit wat op? Ja, dat levert op.

Ons “normale” jaarverbruik elektriciteit is ca 110.000 KWh (vergelijk gezin met 2 kinderen: 4.600 KWh) en verbruik gas 15.000 m3 (vergelijk gezin 1.720 m3). Wij zijn een forse verbruiker. Wij zijn dan ook een grootverbruiker. Met andere (hogere) vaste kosten en iets lagere tarieven. Met name de verlichting op de velden zijn grootverbruikers. Vandaar ook LED-verlichting op veld 2. LED-verlichting bespaart ons 10.000 KWh per jaar. Onze zonnepanelen hebben afgelopen jaar 52.900 KWh opgeleverd. Deels aan ons zelf geleverd, deels geleverd aan de energieleverancier. Ons netto verbruik is dan nu 47.000 KWh. Dat was dus 110.000 KWh. Ons “verbruik” is meer dan gehalveerd. Dat is mooi, heel mooi !

De door te berekenen energiekosten aan VV Zeewolde en KV Wolderwijd zullen nog niet substantieel verlaagd kunnen worden. Sterker nog. Energieprijzen stijgen. En de investeringen in zonnepanelen en LED-verlichting, beide medio 2016 gerealiseerd, moeten nog worden terugverdiend. Gelukkig hebben we deze investeringen met een aanschafsubsidie en een Btw-voordeel gerealiseerd en krijgen we een extra SDE-subsidie op levering van zonne-energie, bovenop de energieprijs.

Financiering van investeringen in energiebesparende maatregelen is de bottle-neck. Via subsidies worden deze investeringsbedragen verlaagd. Maar dan nog moet je het geld op de plank hebben liggen. Misschien iets voor onze clubleden?

Tenslotte kunnen we zelf ook aan besparing doen. Let goed op het verbruik. Verlichting op de velden hoeven niet altijd aan, zorg wel dat na de laatste training de knop direct uit gaat. We hebben sensoren die dit ook regelen. Met zijn allen, hoe moeilijk ook en vaak met kleine stapjes, zullen we ons energiekosten beheersbaar moeten houden.

Hoofdsponsor VV Zeewolde

Logo sportiquee

Onze sponsoren