VV Zeewolde

DUURZAAM | Invulling zorgplicht gebruik kunstgrasvelden

Stichting Exploitatie Sportvoorzieningen de Horst, eigenaar van de kunstgrasvelden (“de eigenarenstichting”), heeft de afgelopen maanden samen met de gebruikers VV Zeewolde en KV Wolderwijd plannen gemaakt en uitvoering gegeven aan “de zorgplicht voor gebruik kunstgrasvelden”.

Rubberkorrels op de kunstgrasvelden kunnen buiten het kunstgrasveld komen te liggen. De zorgplicht houdt in dat moet worden voorkomen dat er verontreiniging plaatsvindt, en dat, wanneer sprake is van verontreiniging, de gevolgen daarvan worden beperkt of ongedaan gemaakt.

7963b93a 63ed 4ac3 a436 b14588d268dbWat hebben wij gerealiseerd?

  • Er is geïnvesteerd in een reinigingsmachine voor regulier onderhoud van kunstgras, waardoor bladeren of ander vuil dat op het kunstgrasveld valt, niet in de berm of bosschages worden geblazen, bijvoorbeeld via een bladblazer. Het oppervlaktevuil wordt uit de mat geborsteld en via een schudzeef naar een verzamelbak getransporteerd, waarna het meegenomen rubber weer terug op de mat valt.
  • Bijde uitgangen van de 3 kunstgrasvelden zijn 7 schoonlooproosters geplaatst.
  • Afgelopen week zijn op veld 2 en MF-veld rondom “kantplanken” geplaatst langs de omheining van het veld.

d7be54b2 ae10 4bd1 9ce4 7e49a7429eeaDeze investeringen zijn fors, en noodzakelijk om te voldoen aan de zorgplicht die wij hebben. Gelukkig hebben wij met de hulp van onze vrijwilligers (een commissie en uitvoering) de kosten in de hand kunnen houden. En hebben wij een mooie subsidiebijdrage ontvangen van de Gemeente Zeewolde. Daarnaast maken wij nog gebruik van de BOSA-regeling (in plaats van BTW-verrekening) via de Stichting.  De reinigingsmachine is volledig betaald door Stichting Beheer Sportcomplex de Horst, “de onderhoudsstichting”.

Onze sponsoren