VV Zeewolde

Leden van Verdienste en Speler van Verdienste VV Zeewolde 2020

Op de nieuwjaarsreceptie 2020 werden Ron Fokker, Freerk Smit, Eddie Terweij, Robertino de Klerk en Jan van Middelaar benoemd tot Lid van Verdienste en Roan Fokker tot Speler van Verdienste.

Roan Fokker is zaterdag 4 januari 2020 tijdens de nieuwjaarsreceptie van VV Zeewolde benoemd tot Speler van Verdienste.
Roan is al jaren lid van VV Zeewolde. Hij speelde meer dan 200 wedstrijden voor het 1e en 2e elftal, werd aanvoerder en vertegenwoordigde het 1e elftal in de spelersraad. Altijd bereid om zich in te zetten voor de club. Zichtbaar bij de Startdag, Sinterklaas, Grote Clubactie, verbouwing bestuurskamer. In de 3e helft een voortrekkersrol bij het vertolken van het Nederlandse Lied.
Als dank voor zijn inzet als speler van onze VV Zeewolde wordt Roan Fokker benoemd tot Speler van Verdienste van VV Zeewolde.

Ron Fokker werd op 4 januari 2020 benoemd tot Lid van Verdienste van VV Zeewolde.
Ron doet al meer dan 15 jaar vrijwilligerswerk met een rol in de jeugdcommissie als coördinator, jarenlang begeleiding G-team VV Zeewolde, leider van het 1e elftal en activiteiten voor de activiteitencommissie begin december…..
VV Zeewolde benoemt Ron Fokker tot Lid van Verdienste !

Freerk Smit werd op 4 januari 2020 benoemd tot Lid van Verdienste van VV Zeewolde. Freerk vervulde rollen in de jeugdcommissie (jaren E-coördinator) en was de afgelopen 6 jaar voorzitter van onze vereniging. Hij nam na het overlijden van voorzitter, zijn vriend Luc Hoppen, de taak op zich om de club te gaan leiden. Bij de Algemene Ledenvergadering van november 2019 legde hij de voorzittershamer na 2 termijnen van 3 jaar neer. Was als bestuurslid onder andere betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Startdag en commissie verbouwing Business Lounge en bouw kleedkamers.
VV Zeewolde benoemt Freerk Smit tot Lid van Verdienste !

Eddie Terweij werd op 4 januari 2020 benoemd tot Lid van Verdienste van VV Zeewolde. Eddie is bekend om zijn positieve inbreng, bereid om hand en spandiensten te verlenen bij de club. Betrokken bij verschillende projecten bij de vereniging, zoals de bouw van het boardingveld, sponsoracties. Mede-initiatiefnemer en uitvoerder van de Presentatiegids. Fotograaf van VV Zeewolde, en als twitteraar het nieuws rondom VV Zeewolde volgend. Stuwende kracht in de kantinecommissie sinds 2018. Actief als lid van de sponsorcommissie sinds 2012. Bij Eddie is het glas altijd half vol en hij vindt dat het altijd beter kan….
VV Zeewolde benoemt Eddie Terweij tot Lid van Verdienste !

Robertino de Klerk werd op 4 januari 2020 benoemd tot Lid van Verdienste van VV Zeewolde. Robertino verzorgt al jaren de inkoop, voorraadbeheer van de kantine van VV Zeewolde. Wekelijks bijvullen en hij is heel goed in “spiegelen”. Let ook op de houdbaarheidsdatum… Veel aanwezig bij de club. Hij onderhoudt ook onze koffiesystemen bij VV Zeewolde (Symfoni)
VV Zeewolde benoemt Robertino de Klerk tot Lid van Verdienste !

Jan van Middelaar werd op 4 januari 2020 benoemd tot Lid van Verdienste van VV Zeewolde.
Jan is sinds 2002 actief bij de vereniging. In de eerste jaren als leider en sponsor van de club. Enige jaren lid van de kascommissie en raakte vervolgens (financieel) betrokken bij de club. Hij is vasthoudend, consistent en bovenal verantwoord en betrouwbaar. Draagt zorg voor allerlei apparaten in de kantine (kassa’s, muziek) en staat ook regelmatig achter de bar als één van onze kantinecoördinatoren. Doet ook nog iets met communicatie op Facebook en Twitter. Organiseert en maakt de Voetbalquiz voor VV Zeewolde. Ondersteunt en waarborgt continuïteit bij onder meer ledenadministratie, incasso contributie, sponsoracties (Grote Clubactie, Rabobank, ING) onderhoud intensief contacten met de Gemeente, in verschillende rollen. Betrokken en actief bij projecten boardingveld, bouw 5 en 2 kleedkamers, verbouwing kantine 2014, verbouwing bestuurskamer. Is de linking-pin met de Stichting Exploitatie Sportvoorzieningen de Horst (eigenaar velden) en Stichting Beheer Sportcomplex de Horst (groen onderhoud). Bij beide stichtingen is hij ook sinds 2012 resp. 2015 penningmeester. Tenslotte verzorgt hij al 10 jaar op nauwgezette wijze de financiële jaarstukken van de vereniging en vult als bestuurslid zijn rol. Recent door de leden van VV Zeewolde benoemd voor zijn 4e termijn als penningmeester.
VV Zeewolde benoemt Jan van Middelaar tot Lid van Verdienste !

Onze sponsoren