VV Zeewolde

Nieuwe en aangepaste regels kantine en sportpark VV Zeewolde

Wij zijn nog steeds gebonden aan de spelregels vanwege het Corona-virus. Wij hebben onze regels beschreven in 2 protocollen, met een aantal huisregels waar wij ons allen aan dienen te houden op ons sportpark, in de kleedkamers en op en langs de velden (Protocol “Wedstrijden en Accommodatie”) en in de kantine of op het terras (Protocol “Kantine”).

Beide protocollen gelden met ingang van deze week, waarbij het protocol Kantine een update heeft gekregen. Dit in verband met aangescherpte maatregelen voor eet- en drinkgelegenheden, dus ook onze kantine. Bij aankomst op het terras of in de kantine is registratie van naam, mobiele nummer, datum, tijdstip en gezondheidscheck (“ja, ik heb geen gezondheidsklachten”) van belang. Dit in verband met eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD.

Voor alle bezoekers is een zitplaats verplicht. Wij zorgen voor voldoende zitplaatsen, zodat je kan genieten van je consumptie.

Er is een blauwe map met invulformulieren beschikbaar op de bar c.q. terras van VV Zeewolde. Vul je gegevens in. Verzoek is aan alle bezoekers van onze kantine en terras om hieraan medewerking te verlenen.

Augustus 2020
Bestuur VV Zeewolde

Hoofdsponsor VV Zeewolde

Logo sportiquee

Onze sponsoren