VV Zeewolde

Stand van zaken mogelijke komst tweede voetbalvereniging in Zeewolde

In mei 2017 hebben wij een bericht geplaatst over geruchten van de komst van een tweede voetbalvereniging in Zeewolde. Als bestuur van de VV Zeewolde hechten wij er waarde aan om onze leden nader te informeren over deze ontwikkeling.

Eind oktober 2017 heeft het bestuur van VV Zeewolde, op verzoek van de Gemeente Zeewolde, een overleg gehad op het Gemeentehuis met het bestuur van de Stichting Exploitatie Sportvoorzieningen de Horst, een vertegenwoordiger van de KNVB en de initiatiefnemers van de tweede voetbalvereniging. Ook het bestuur van de KV Wolderwijd was vertegenwoordigd, net als VV Zeewolde hoofdgebruiker van de velden op het Sportpark.

Aan het einde van het overleg is door de Gemeente aan de aanwezige KNVB-vertegenwoordiger verzocht om een kort en bondig onderzoek te doen. Graag wil de Gemeente:

  • - Inzicht in de huidige voetbalparticipatie, ledenaantal in de Gemeente Zeewolde.
  • - Inzicht in deze gegevens, ter vergelijking op regio, district en landelijk niveau.
  • - Inzicht in de aanwezige en benutte capaciteit van de voetbalvelden op het Sportpark

Op 30 november 2017 heeft de KNVB haar bevindingen en aanbevelingen gerapporteerd in een uitgebreid rapport en vervolgens gepresenteerd aan de aanwezigen.

  • Uit de berekeningen blijkt dat er op dit moment precies voldoende wedstrijdvelden zijn om op zaterdag een volledig wedstrijdprogramma af te werken met het huidige aantal teams van VV Zeewolde. Op zondag is er wedstrijdcapaciteit over.
  • Door de week is er een (geringe) ondercapaciteit voor trainingsvelden. Dit betekent dat de huidige capaciteit minder is dan past bij het aantal gewenste trainings-momenten voor het huidige aantal teams. Er zijn 3 kunstgrastrainingsvelden beschikbaar (incl. MF veld KV Wolderwijd), daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van natuurgrasveld 4.

De voetbalparticipatie (aantal leden voetbalvereniging ten opzichte van inwoners) ligt in de Gemeente Zeewolde (4,2% spelend) beduidend lager dan het landelijke en regionale gemiddelde (5% tot 7%). Het oprichten van een nieuwe vereniging blijkt niet altijd te leiden tot een verhoging van de voetbalparticipatie. Verder wordt door de KNVB vastgesteld dat nergens in plaatsen met vergelijkbare grootte van Zeewolde, 2 voetbalverenigingen met als speeldag zaterdag voorkomen.

In Nederland is de ontwikkeling gaande naar minder verenigingen. De daling wordt veroorzaakt door stijging in het aantal fusies en opheffingen. Steeds meer bundelen verenigingen de krachten, soms leidend tot een fusie. Het oprichten van een nieuwe vereniging is dan ook uitzonderlijk. Dit blijkt wel uit het feit dat er maar weinig nieuwe verenigingen zijn opgericht in de laatste tien jaar.

Een tweede voetbalvereniging betekent ook in financiële zin iets voor een bestaande vereniging: kantine- en contributie-inkomsten gaan omlaag, en er ontstaat meer concurrentie voor het werven van sponsoren.

Tot slot wordt door de KNVB aangegeven dat de grootte van de vereniging een aandachtspunt is. De KNVB ziet dat wanneer een vereniging minder dan 300 leden heeft, een vereniging niet in alle leeftijdscategorieën een team op de been kan brengen. Vaak in de hogere jeugdcategorieën JO17 en JO19. Dit heeft als gevolg dat kinderen vervroegd over moeten gaan naar senioren. Vanuit fysiek en voetbaltechnisch oogpunt is dit niet wenselijk.

Bij de bijeenkomst op het Gemeentehuis waren aanwezig: vertegenwoordiging Gemeente, KNVB, Stichting Exploitatie, VV Zeewolde en KV Wolderwijd. De initiatiefnemers van een 2e voetbalvereniging waren afwezig en zijn niet ingegaan op de uitnodiging.

Als bestuur zullen wij al onze energie steken in VV Zeewolde om ook de komende jaren voetbal met alle faciliteiten die daarbij horen op een goed niveau blijft aanbieden aan al onze leden, de inwoners van Zeewolde en onze gasten en bezoekers.

Het bestuur VV Zeewolde

Onze sponsoren