VV Zeewolde

VV Zeewolde is klaar voor de nieuwe privacy-wet!

Iedereen heeft er recht op dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Dit is niet alleen een Nederlands onderwerp, het is EU-breed. Daarom is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het leven geroepen, waarover wij je al eerder op onze website informeerden. Deze wet is op 25 mei 2018 ingegaan en geldt ook voor VV Zeewolde.

Deze wet regelt dat onze persoonlijke informatie veilig is en niet zomaar gedeeld kan worden. Zo heb je zelf de controle over je eigen gegevens. Bedrijven, maar ook verenigingen als VV Zeewolde, hebben meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens en dienen zorgvuldig om te gaan met de gegevens van personen, in ons geval de leden, vrijwilligers en medewerkers, maar ook bijvoorbeeld onze sponsoren en bezoekers.

VV Zeewolde is klaar voor deze nieuwe wetgeving. Met elkaar hebben we het complete stappenplan “AVG voor sportclubs” gevolgd, risico’s helder in kaart gebracht, maken we vrijwilligers/medewerkers bewust van hun rol in deze en regelen we zaken waar het risico van het delen van persoonsgevoelige informatie aanwezig is. Ook sluiten we met onze samenwerkingspartners zogenaamde verwerkingsovereenkomsten die borgen dat ook zij vertrouwelijk met de persoonsgegevens van onze leden en medewerkers omgaan. En de ledenadministratie bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is om jou bij VV Zeewolde te kunnen laten voetballen. Wij hebben dan ook de AVG verklaring, die hoort bij het doorlopen van dit stappenplan, aangevraagd.

De belangrijkste aanpassingen op een rij:
- Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van je gebruiken.
- Wij delen jouw gegevens zonder jouw toestemming nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
- Je hebt het recht om in te zien hoe we uw gegevens gebruiken.
- Je hebt het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke gegevens).
- Jouw persoonlijke gegevens zijn bij VV Zeewolde goed beschermd.

Voor een volledig overzicht van hoe VV Zeewolde met jouw persoonsgegevens omgaat, verwijzen we je graag naar ons (vernieuwde) privacy beleid, welk beleid door jou te allen tijde is te raadplegen op onze website.

Nieuwe leden van VV Zeewolde worden automatisch bij de inschrijving gewezen op de inhoud van de privacy verklaring en om toestemming gevraagd voor het delen en verwerken van relevante privacygevoelige informatie.

Voor bijzondere of eenmalige acties, zoals bijvoorbeeld de AH-voetbalplaatjes, maar ook het publiceren van wedstrijdfoto’s zullen wij gebruik gaan maken van toestemmingsverklaringen.

Onze aandacht stopt hierbij NIET voor de nieuwe privacy-wet. Wij zullen onze leden, vrijwilligers en medewerkers onder andere blijvend informeren over het belang van de bescherming van persoonsgegevens, de maatregelen die wij zelf allemaal moeten en kunnen nemen en de geheimhouding van (persoons)gegevens van VV Zeewolde.

Het bestuur

Onze sponsoren