VV Zeewolde

VV Zeewolde | Nieuwe maatregelen en toch blijven voetballen

De boodschap van de overheid is ook voor ons geen beste. En met “ons” bedoelen wij, jullie en wij, wij samen. Wat ons zo dierbaar is; ons voetbal, onze competitie, onze kantine, onze trainingen, onze lol, het spel van de jongste jeugd tot en met de oudste “walking” voetballer, het kan allemaal even niet meer. Even? Misschien wel langer dan even. Als gevolg van een virus dat we wereldwijd onvoldoende onder controle krijgen. De hele maatschappij heeft er spectaculair last van, het voetbal dus ook. Het is niet anders.

We houden vol. Wij geven niet op. Omdat onze sport ons zo na aan het hart ligt. Ook omdat sporten, wat ons betreft voetballen, nodig is om fit te blijven; fysiek en in ons hart en hoofd. Voetbal hebben we nodig om ons prettig te voelen.

Er komt een keer een eind aan al de beperkende maatregelen en dan willen we allemaal nog kunnen voetballen. We vinden het een uitdaging om de juiste activiteiten te vinden waar we de verbinding met elkaar en binnen de vereniging kunnen vasthouden en verstevigen.

Wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar laten we hopen dat wij samen het coronavirus er onder krijgen. Hoe meer wij ons aan de algehele regels houden, hoe eerder wij weer kunnen voetballen!

1. Huidige maatregelen

De volgende maatregelen zijn met ingang van 4 november van kracht in het kader van sportbeoefening.
- Alle amateurcompetities worden voor de komende 4 weken stilgelegd
- Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van 2 personen en met onderling 1,5 meter afstand.
- Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging
- Alle kleed- en doucheruimtes blijven gesloten
- Op 28 september werd al besloten dat publiek niet welkom is bij de amateurwedstrijden en dat kantine gesloten moesten worden. Dat blijft het geval.

2. Jeugd VV Zeewolde

We blijven zoveel mogelijk inzetten op trainen voor onze jeugdteams door de week en het spelen van onderlinge wedstrijden voor de jeugd op zaterdag. Vanaf 8:30 uur tot 17:00 uur zijn onze kunstgrasvelden in gebruik!

Via onze convenantpartner Almere City FC zijn wij geattendeerd op “De Voetbalfabriek” te Almere. Een unieke indoorlocatie waar je verschillende gave voetbalactiviteiten kan doen. Verschillende arrangementen, bijvoorbeeld als teamuitje. Voor meer informatie: zie www.devoetbalfabriek.nl

3. Senioren, vrijwilligers en supporters VV Zeewolde

Verder zoeken we naar (online) activiteiten voor onze senioren, vrijwilligers, supporters en andere liefhebbers. Er zijn diverse ideeën, waar we naar gaan kijken. Sponsoracties en nog meer.

Inmiddels is de “Champions League pool 2020/2021” van VV Zeewolde van start gegaan. Met het voorspellen van uitslagen, doelpunten en toto-score.

Op 12 december a.s. organiseren wij een “VV Zeewolde Online Voetbalquiz” van 16 tot 18 uur. Reserveer datum en tijdstip in je agenda. En doe mee!

VoordeelcouponboekjeBij Primera Zeewolde koop je VV Zeewolde fan-artikelen. Mondkapje met logo VV Zeewolde, broodtrommel, bidon, cap etc in de winkel verkrijgbaar. Het mondkapje is vernieuwd.
Het Voordeelcouponboekje met fantastische aanbiedingen is ook bij Primera Zeewolde te koop. Voor slechts € 5 (bedrag is volledig voor VV Zeewolde) kun je profiteren van vele kortingen en aanbiedingen, tot medio volgend jaar!

Het combipakket (mondkapje en Voordeelcouponboekje) is met korting van 10% verkrijgbaar bij de fanshop bij Primera, maar ook te bestellen. Maak het bedrag van € 9 per pakket over naar het bankrekeningnummer van VV Zeewolde o.v.v. aantal en adres. Je bestelling wordt dan zo spoedig mogelijk bij je thuis afgeleverd.

 

4. KNVB – kijken naar mogelijkheden – Plan B

De KNVB is inmiddels overgestapt op plan B, “blijven voetballen in tijden van corona”, dat op woensdag 4 november is gepubliceerd.

De huidige situatie vraagt om flexibiliteit en perspectief. De KNVB heeft daarom fases opgesteld die synchroon lopen met de routekaart van het kabinet en waarmee kan worden op- en afgebouwd, afhankelijk van het aangegeven risiconiveau. Van alleen trainen (voor senioren met beperkingen) via (oefen)wedstrijden binnen de eigen regio, naar uiteindelijk spelen van competities met beperkt publiek.

Routekaart KNVB

a. Scenario voor het uitspelen van amateurcompetities

Het meest positieve scenario is een herstart van de competitie in het weekend van 16 januari 2021. Daar moet nog wel het nodig voor gebeuren in positieve zin. Niet te veel positief testen en vooral gezond blijven.

b. Plezierig en veilig blijven voetballen en verenigen

De KNVB moedigt verenigingen aan om, ondanks de lastige periode en het stilleggen van de competities, passende (voetbal-)activiteiten te blijven organiseren. De KNVB stelt een activiteitenbudget beschikbaar.
Met het online platform “Blijf Voetbalfit” helpt de KNVB de verenigingen aan gevarieerde trainingsmogelijkheden en -vormen en creatieve alternatieven die aansluiten bij de dan geldende coronamaatregelen.

c. Toekomstbestendig voetballandschap

Ook op financieel gebied heeft VV Zeewolde door de coronacrisis een enorme dreun moeten incasseren. De sluiting van de kantine veroorzaakt een omzetdaling van € 20.000 per maand. En dus geen bijdrage uit de kantine, terwijl de kosten gewoon doorlopen.
Vanuit de overheid zijn de afgelopen maanden diverse financiële regelingen bekendgemaakt
De KNVB is samen met NOC*NSF continue in gesprek met de overheid over de financiële problemen van de sportverenigingen en mogelijke oplossingen.

5. Financiën, contributie en subsidies

Sportbreed geldt het standpunt dat we kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we onze leden om hun solidariteit. Wij hebben de contributie heel hard nodig om onze rekeningen te blijven betalen.

Waar mogelijk maken wij gebruik van de regelingen van de overheid. Wij hebben gebruik gemaakt van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen sectoren), de TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties). Ook gaan wij ook dit jaar weer gebruik maken van de BOSA-subsidie (20% compensatie voor BTW op bouw en onderhoud van sportaccommodaties)
Voor de TOSA regeling 3e kwartaal 2020 (i.v.m. 20% omzetverlies) kwamen wij niet aanmerking. We hebben in het 3e kwartaal in de kantine een mooie omzet gerealiseerd en sponsoren en leden hebben hun bijdragen betaald. De TVS en TASO wordt ook voor het 4e kwartaal 2020 weer opengesteld.

Wij hebben meerdere aanvragen gedaan bij de Gemeente Zeewolde in verband met het realiseren van projecten uit het Lokale Sport en Beweegakkoord Zeewolde.

Tenslotte loopt er een onderzoek namens de Gemeente Zeewolde met de verschillende verenigingen naar de toekomstbestendigheid van accommodaties op Sportpark de Horst. De jaarlijkse exploitatiekosten van velden, en met name daarbij de kosten van vervanging van kunstgrasvelden, zijn door de vereniging niet meer op te brengen. Wij wachten met belangstelling het rapport “Meerjarenbeleidsplan Accommodaties Sportpark de Horst” (inclusief onze input en bijdragen) af.

6. Grote Clubactie 2020

Logo coronaproof

De loten Grote Clubactie zijn (online) verkocht. Dit jaar is de Grote Club actie een enorm succes voor onze club. Met een record verkoop van loten. Natuurlijk zetten we onze individuele winnaars en teams (topverkopers van loten) nog in het zonnetje. Ook dank aan onze sponsoren, die samen 14 SUPERloten hebben aangeschaft.

Nico en Hetty van der Linden, twee supervrijwilligers van de vereniging, zien deze maanden af van hun vrijwilligersvergoeding. Nico doet wedstrijd-secretariaat en samen met Hetty houden ze de kleedkamers schoon. Samen hebben ze besloten om een SUPERlot aan te schaffen met een mooie bijdrage voor de club. Dank jullie wel!

Lotenverkopers die 20 of meer loten hebben verkocht, ontvangen een persoonlijke oorkonde. Deze oorkonde geeft toegang tot maar liefst 16 aanbiedingen zoals kortingen op een dagje uit, of een 2e sportartikel gratis.

7. Team van de maand

Dames recreanten

Vorig seizoen hebben wij de verkiezing van “TEAM van de MAAND” geïntroduceerd. Een beloning voor een team van VV Zeewolde (jeugd of senioren) dat zich bijzonder heeft ingezet voor de vereniging of juist een (morele) ondersteuning nodig heeft.
Ook dit seizoen gaan wij door met deze verkiezing. Onze activiteiten liggen nu stil, maar over de voetbalmaand september 2020 hebben wij “de DAMES recreanten” beloond voor hun inzet in de kantine van VV Zeewolde. Zij ontvangen een waardebon van € 50, ter besteding in de kantine van VV Zeewolde.

Vrijwilligers bedankt versie FB8. Vrijwilligers bedankt!

Het bestuur van VV Zeewolde dankt alle vrijwilligers die zich in deze coronatijd blijven inzetten voor onze mooie vereniging. Vele zaken lopen ondanks de geldende coronamaatregelen ‘gewoon’ door dankzij onze vrijwilligers. Denk hierbij aan onze trainers, leiders en scheidsrechters die het toch mogelijk maken dat onze jeugd blijft voetballen. De “vrijdagochtendploeg”, accommodatiecommissie die ervoor zorgt dat het dagelijkse onderhoud wordt uitgevoerd en dat ons sportpark er schoon, heel en veilig bij blijft liggen. De TC die ervoor gezorgd heeft dat de materialen weer op orde zijn, de kledingcommissie die alle teams weer heeft voorzien van de benodigde kleding en tassen. Tenslotte de sponsorcommissie die in deze moeilijke tijd toch weer sponsors aan onze mooie club heeft weten te binden. En tenslotte alle andere vrijwilligers die achter de schermen het nodige doen voor onze mooie club. Dankjewel!!

9. Sponsors bedankt!

Voor vele sponsors van ons zijn het momenteel moeilijke tijden. De uitdagingen waar deze ondernemers voor gesteld staan, zijn fors. Wij wensen de vele sponsors heel veel sterkte, kracht en energie toe in deze moeilijke tijd.
Het is mooi te zien dat vele sponsors hun sponsorbijdrage voor het seizoen 2020-2021 reeds naar VV Zeewolde hebben overgemaakt. Wij zijn de sponsors daar zeer erkentelijk voor. Mede door hun financiële bijdrage kunnen wij aan onze financiële verplichtingen voldoen! Dankjewel sponsors!!

10. Tenslotte

Houd onze sociale media (website, Facebook, Instagram, Twitter) in de gaten. Deel leuke initiatieven van je team met ons. Heb je een leuk idee, voor het team of voor de hele vereniging. Laat het weten!

Houd vol, houd afstand. #wijdoenwelmee.

Veel gezondheid de komende tijd toegewenst en hopelijk tot snel op ons sportpark De Horst!

Het bestuur VV Zeewolde

Onze sponsoren