VV Zeewolde
VVZ - VV Zeewolde

Nieuws van de bestuurstafel

Zaterdag 15 september 2018 start weer de lotenverkoop van de Grote Clubactie. Een mooi landelijk initiatief om het verenigingsleven te ondersteunen!

Van elk verkocht lot van € 3, gaat € 2,40 naar de clubkas van de VV Zeewolde. Hoe meer loten wij verkopen, hoe meer inkomsten !!! Vorig jaar heeft de Grote Clubactie voor VV Zeewolde ruim € 3.500 opgeleverd !

Dit zou maar ook de kop kunnen zijn van een volgend bericht. Gelukkig hebben we nu nog geen boete, maar wel een bestuurlijke waarschuwing !

Er is vastgesteld, bij een controle, dat in de kantine van VV Zeewolde, in juni 2018, alcoholhoudende drank is verstrekt aan een persoon die nog geen 18 is.
Ook voor onze vereniging gelden de regels voor het verstrekken van alcoholische dranken.

SCHEIDSRECHTERS

De club heeft dringend behoefte aan scheidsrechters. We zoeken een heel elftal, liever nog ééntje meer. Als we een nieuw 12 tal aan scheidsrechters kunnen vinden, zorgt de KNVB voor de basisopleiding op  ons eigen sportcomplex in Zeewolde. Lijkt je het wel wat om scheidsrechter te zijn. Vind je het leuk om op regelmatige basis te fluiten, meld je dan aan bij Wouter de Jong of via mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

STAGE COORDINATOR

We zijn op zoek naar iemand die de vrijwilligersfunctie 'stage coördinator' wil bekleden.

Onze huisbankier Rabobank Flevoland organiseert in 2018 wederom de Rabobank Clubkas Campagne. Er is een bedrag van € 50.000 te verdelen onder verenigingen en clubs in Flevoland.

Alleen LEDEN van Rabobank Flevoland mogen een stem uitbrengen. Als je al een Rabobank-rekening hebt, wordt dan NU eerst gratis lid van de Rabobank, via www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/

Vervolgens ontvang je eind augustus een stembiljet per post en kun je tussen 4 september en 17 september op je favoriete club VV Zeewolde stemmen.

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook VV Zeewolde heeft vele vrijwilligers die wekelijks in touw zijn voor de club. Dank jullie wel hiervoor !

In de afgelopen jaren werden onze actieve vrijwilligers vrijgesteld van de betaling van een vrijwilligersbijdrage van 5 euro per maand. In dit seizoen is de systematiek gewijzigd. Vanaf het seizoen 2017 /2018 betaalt ieder (spelend) lid van VV Zeewolde een contributiebijdrage + vrijwilligersbijdrage, gemaximeerd tot 1 bijdrage per gezin.

Als bestuur zijn we heel blij met de komst van Ronald Hoek naar vv Zeewolde. Mooi dat iemand met zoveel talent en ervaring, die al enkele jaren in ons dorp woont, het ziet zitten om de vereniging te komen helpen bij het realiseren van onze ambitie.
We zijn ervan overtuigd dat Ronald een positieve bijdrage gaat leveren aan de ontwikkeling van ons 1e elftal.

Als bestuur hebben we het verzoek gekregen om mee te werken aan een onderzoek naar een gezonde sportkantine. Wij werken graag aan dit onderzoek mee en zullen de uitkomsten en aanbevelingen meenemen in ons eigen onderzoek naar een beter passend assortiment. Deelname aan het onderzoek kan dus zomaar het assortiment in onze kantine beinvloeden. We bevelen het onderzoek dan ook graag aan. Onderzoeker is Yoram Meijer die zichzelf en het onderzoek introduceert: 

Iedereen heeft er recht op dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Dit is niet alleen een Nederlands onderwerp, het is EU-breed. Daarom is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het leven geroepen, waarover wij je al eerder op onze website informeerden. Deze wet is op 25 mei 2018 ingegaan en geldt ook voor VV Zeewolde.

Deze wet regelt dat onze persoonlijke informatie veilig is en niet zomaar gedeeld kan worden. Zo heb je zelf de controle over je eigen gegevens. Bedrijven, maar ook verenigingen als VV Zeewolde, hebben meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens en dienen zorgvuldig om te gaan met de gegevens van personen, in ons geval de leden, vrijwilligers en medewerkers, maar ook bijvoorbeeld onze sponsoren en bezoekers.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2018/2019 zijn alweer in volle gang.

Dit betekent dat er mutaties gaan komen in het ledenbestand van VV Zeewolde. Nieuwe leden melden zich aan en spelers die stoppen of naar een andere vereniging gaan moeten zich afmelden.
Belangrijk is, zowel voor de speler als de vereniging dat dit op een goede wijze gebeurd. Belangrijk is ook, dat je je voor 31 mei afmeldt. Wij kunnen dan, bijvoorbeeld bij teamindelingen, tijdig inspelen op deze mutaties.

Het bestuur van vv Zeewolde nodigt haar leden en ouders van jeugdleden, uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op maandag 4 juni 2018 in de voetbalkantine op sportpark De Horst , aanvang om 20.00 uur.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen van de ledenvergadering van 27 november 2017
  4. Begroting seizoen 2018-2019
  5. Vaststellen contributie en kantineprijzen 2018-2019
  6. Samenstelling bestuur, lijst van aantreden
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Onze vrijwilliger Henk Meijer, assistent-scheidsrechter bij het 1e elftal en jarenlang al actief als scheidsrechter op onze velden voor VV Zeewolde, is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Henk, agrariër van beroep, ontving vandaag deze onderscheiding van onze burgemeester Gerrit Jan Gorter in Zeewolde.

Zaterdag 7 april is de open dag van de Business Club van VV Zeewolde. Een prachtig moment om nog meer mensen te binden aan onze vereniging! Naast de open dag zijn er nog aantal leuke activiteiten! Het enige echte dweilorkest van Zeewolde, The Nep-Tunes, zorgt voorafgaand en in de rust van de wedstrijd van onze 1e elftal tegen SV Prins Bernhard voor een gezellige sfeer rondom het hoofdveld! De wedstrijd begint om 15:00!

TIFO VVZ verzorgd bij de start van de wedstrijd voor een spectaculaire sfeeractie! Inschrijven voor TIFO VVZ kan bij de TIFO VVZ kraam. Dit voor maar 1,- euro per maand!

Vanaf 17:00 wordt de dag spetterend afgesloten door Flex Party Service. Zij draaien tot 20:00 toffe muziek in onze kantine. Als dat geen gezellige avond gaat worden! Tot zaterdag!

Deze kop klinkt als een aankondiging voor een wedstrijd van VV Zeewolde. Maar AVG is geen bestaande vereniging. En 25 mei is op een vrijdag. AVG is de afkorting van Algemene Verordening Gegevensbescherming. We krijgen er allemaal mee te maken, dus ook onze club.

Vanaf 25 mei 2018 (vandaar deze datum) geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy. Ook sportverenigingen, inclusief VV Zeewolde, krijgen te maken met belangrijke verplichtingen. Bijvoorbeeld een meldplicht voor het geval een datalek wordt geconstateerd.

Elk seizoen buigt de Technische Commissie zich over de invulling van de trainersfuncties. De start hiervan ligt in december.

Na vele gesprekken, kopjes koffie, thee, puzzelen en nog meer overleg, is de technische commissie er begin deze maand in geslaagd om de basis te leggen voor het volgende seizoen.

Pagina 4 van 6

Onze sponsoren