VV Zeewolde

Ledenadministratie VV Zeewolde

1. Algemeen

De ledenadministratie is het kloppende hart van een vereniging.
In de ledenadministratie (bijgehouden in een web-based-database) worden alle leden geregistreerd met naam, adres, woonplaats, geboortedatum, maar ook aanvullende gegevens zoals gezinsleden, teamindeling, (verschillende) functies en dergelijke. Ieder lid krijgt ook een KNVB-lidnummer en wordt aangemeld bij de KNVB. Ook worden de historische gegevens met vervulde functies alsmede de mutaties nog bewaard.

Belangrijk is voor de vereniging dat op basis van deze registratie van gegevens (bijna automatisch) de maandelijkse incasso-opdracht voor de inning van de contributiebijdragen wordt gemaakt. Je begrijpt dat deze database en de registratie van mutaties van essentieel belang is voor het goed functioneren van de vereniging. Voor het goed laten verlopen van het aanmelden en ook afmelden als lid van VV Zeewolde zijn daarom ook enkele belangrijke huisregels van toepassing. 

Dus, ben je onlangs verhuisd, is je telefoonnummer of e-mailadres gewijzigd, heb je een ander bankrekeningnummer?

Laat het de ledenadministratie zo snel mogelijk weten.

Heb je vragen, dan kun je informatie verkrijgen bij de ledenadministratie: 

Corine de Jong - de Ruijter
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Aanmelden en inschrijven lid
Voor het aanmelden en inschrijven als lid bij de VV Zeewolde hebben wij een inschrijfformulier. Dit formulier kun je hier vinden: Aanmelden bij VV Zeewolde. De gegevens moeten volledig worden ingevuld. 

3. Indeling in team

Zodra er een plaats is in een (nieuw) team, word je door ons aangemeld bij de KNVB en officieel als lid geregistreerd bij de VV Zeewolde. Je wordt dan uitgenodigd om te komen trainen en spelen.
Als er (nog) geen plaats beschikbaar is, kom je eerst op een wachtlijst. Zodra er een plaats in een team vrijkomt of een nieuw team worden samengesteld, krijg je daar via de betreffende leeftijdscoordinator een bericht.

4. Overschrijving lid

Heb je al eerder gevoetbald maar dan bij een andere vereniging, dan vernemen wij graag de naam van de vereniging, en wanneer je voor het laatst lid bent geweest.

Voetbal je nu nog bij een andere vereniging, dan zal er automatisch een overschrijving worden geregeld. Je vorige vereniging zal dan toestemming moeten geven voor de overschrijving, voordat je als spelendlid bij de VV Zeewolde kan worden ingeschreven.

5. Contributie

Als je officieel als lid van de vereniging bent geregistreerd, dien je een éénmalige bijdrage te betalen en vervolgens een maandelijkse contributie. De éénmalige bijdrage is een bedrag van € 15 voor administratiekosten (o.a. voor inschrijving bij KNVB) en voor de aanschaf van kleding. Er wordt voor het nieuwe lid van de vereniging wedstrijdkleding aangeschaft.

De maandelijks contributie is afhankelijk van de leeftijd (leeftijdscategorie) en bestaat uit een vaste maandelijkse algemene contributie, een vaste maandelijkse kledingbijdrage en een vaste maandelijkse vrijwilligersbijdrage. Zie voor meer informatie: Contributie VV Zeewolde

De totale maandelijkse contributie en eventueel de éénmalige kosten worden automatisch van het op het inschrijfformulier ingevulde bankrekeningnummer afgeschreven. Het inschrijfformulier is dus ook gelijk een incassomachtiging. Contributies en de éénmalige bijdrage kunnen uitsluitend worden voldaan met een incasso-machtiging.

6. Boetes en andere financiële verplichtingen

Naast de contributie zijn leden verplicht om boetes die door de KNVB of door de vereniging zelf worden opgelegd, te betalen.

7. Statuten en huisregels

Lid worden van een vereniging, wil ook zeggen dat je als lid moet conformeren met de statuten en de geldende huisregels van de voetbalvereniging Zeewolde. De statuten en huisregels kunnen via website worden ingezien.

8. Opzeggen van het lidmaatschap

Zoals aangegeven is het belangrijk dat de aanmelding maar ook de beëindiging (opzegging) van het lidmaatschap op een juiste wijze gebeurt.
Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In geval van opzegging dient de ledenadministratie hiervan voor 31 mei op de hoogte te zijn gesteld via: Opzegformulier

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is er nog contributie verschuldigd tot 1 januari van het lopende seizoen als vóór die datum is opgezegd. Bij opzegging ná 1 januari is contributie verschuldigd tot 1 juli van het betreffende seizoen. De contributie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd.

Het opzegformulier is hier te downloaden: Opzegformulier.

Meer in deze categorie: Aanmelden als lid van VV Zeewolde »

Onze sponsoren