VV Zeewolde

2020 Technisch Beleid Jeugdopleiding VV Zeewolde

In dit document is het technisch beleid van vv Zeewolde vastgelegd. Het technisch beleid jeugdopleiding beschrijft de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de jeugdteams.

Dit document behandelt onze visie op jeugdvoetbal en is gericht op de gehele jeugdafdeling van VV Zeewolde, zowel selectieteams als ontwikkelteams. Daarom zal veelal de term “jeugdopleiding” worden gehanteerd. Onze visie is de rode draad voor de ontwikkeling van jeugdspelers (jongens & meisjes). Door een consequente en uniforme werkwijze proberen wij duidelijkheid te creëren en bij te dragen aan de ontwikkeling van jeugdspelers. Onze trainers, leiders en overig kader verdienen optimale ondersteuning, zodat er een structurele jeugdopleiding wordt opgebouwd en uitgebouwd, waarbij iedere jeugdspeler meer plezier kan beleven en vooruitgang kan boeken.

Deze uitwerking van het technisch beleidsplan dient samen met het jeugdplan ‘visie op trainen’ (wat we hanteren) op trainingen praktisch toepasbaar te zijn en te worden nageleefd door alle betrokkenen bij de jeugdopleiding. Het moet handvatten bieden aan trainers, leiders, voetbalcommissies en overig jeugdkader. Bij een goede uitvoering zal het niveau van het gehele jeugdkader verbeteren.
De inhoud en het toepassen van het technisch beleidsplan en het jeugdplan ‘visie op trainen’ wordt bewaakt door het bestuurslid technische zaken (BTZ) en de technische commissie (TC). De vertaling naar de praktijk zal een allesbepalende rol spelen voor het succes van de jeugdopleiding.
Tijdens verschillende overlegmomenten zal de inhoud van het technisch beleidsplan en het jeugdplan ‘visie op trainen’ centraal staan. De overlegmomenten zullen onder andere bestaan uit: trainersoverleg, kaderoverleg, thema-avonden, interne cursussen en informatieavonden voor ouders/verzorgers.

Lees hier het gehele document:

Meer in deze categorie: « Reglementen Kledingcommissie

Onze sponsoren