VV Zeewolde

Lidmaatschap Vrienden van VVZ

VVZ Vrienden vanAlgemene voorwaarden:

  • De aanmelding blijft geldig tot wederopzegging.
  • De donatie bedraagt € 50.00 per jaar.
  • De stichting Vrienden van VVZ heeft tot doel het (financieel) ondersteunen van VV Zeewolde.
  • De donateurs kunnen suggesties doen voor mogelijke aanschaffingen.
  • De bestedingen van de gelden geschiedt in overleg met het bestuur van VV Zeewolde.
  • Jaarlijks zal aan het bestuur van VV Zeewolde verantwoording worden afgelegd.
  • Naam van de donateur wordt vermeld op het publicatiebord in de kantine van VV Zeewolde.

Doorlopende automatische incasso (SEPA)

Naam Incassant  Stichting Vrienden van VV Zeewolde 
Adres  Vlaamsegaai 53, 3893KE Zeewolde
Incassant ID  NL68ZZZ390840210000 
Kenmerk machtinging  jaar/nummer 
Naam van de bank Rabobank

Vrienden van VV Zeewolde

Onze sponsoren