VV Zeewolde

Spelers-contract

VV Zeewolde is een club van ons allemaal. Een club om trots op te zijn en een club om trots op te blijven. VV Zeewolde wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden wij belangrijk. VV Zeewolde wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. Het moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen.

Als wij willen dat we trots kunnen blijven op VV Zeewolde, onze club, dan is het logisch dat wij ons aan enkele regels houden. VV Zeewolde heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en commissies dragen de gedragsregels actief uit. Wij zijn er van overtuigd dat elk VV Zeewolde-lid geen moeite heeft om de regels na te leven.

Leden van VV Zeewolde
• Gedragen zich altijd sportief, zowel binnen als buiten het veld, ook als anderen minder sportief zijn. Gedragen zich met respect naar medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiding, trainer, teamleider en publiek.
• Discrimineren niet; we willen juist samen voetballen en elkaar leren kennen.
• Maken niets kapot en blijven van andermans spullen af.
• Gebruiken voor en tijdens de wedstrijd en trainingen geen alcoholische dranken en gaan verantwoord met alcohol om.
• Komen afspraken na die in team- en verenigingsverband worden gemaakt.
• Spelen voetbal met een team. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

Speler:
• Ik vervul een voorbeeldfunctie voor de spelers en de vereniging. Ik heb en toon daarom respect voor trainer, leider, wedstrijdleiding, ouders/verzorgers, mede-spelers en tegenstander.
• Ik onderschrijf het beleid “ongewenste omgangsvormen” en ik tolereer geen verbaal en fysiek geweld, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, aanstootgevend gedrag of (verbale) agressie door anderen of mijzelf.
• Ik ben verantwoordelijk voor fatsoenlijk gebruik van de accommodatie en de ter beschikking gestelde voetbalmaterialen (kleding, ballen, doelen en overige materialen). Ik zorg met mijn medespelers dat het veld na de training leeg is en materialen opgeruimd.
• Ik corrigeer indien noodzakelijk het gedrag van individuele spelers en/of ik stel de trainer of leider in kennis van ongewenst gedrag van spelers.
• Ik gebruik geen alcohol tijdens wedstrijden en trainingen.

VV Zeewolde 40 Jaar

Onze sponsoren