VV Zeewolde

Verklaring Gedragsregels - Vrijwilliger

VV Zeewolde is een club van ons allemaal. Een club om trots op te zijn en een club om trots op te blijven. VV Zeewolde wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden wij belangrijk. VV Zeewolde wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. Het moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen.

Als wij willen dat we trots kunnen blijven op VV Zeewolde, onze club, dan is het logisch dat wij ons aan enkele regels houden. VV Zeewolde heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en commissies dragen de gedragsregels actief uit. Wij zijn er van overtuigd dat elk VV Zeewolde-lid geen moeite heeft om de regels na te leven.

Leden van VV Zeewolde
•Gedragen zich altijd sportief, zowel binnen als buiten het veld, ook als anderen minder sportief zijn. Gedragen zich met respect naar spelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiding en publiek.
•Discrimineren niet; we willen juist samen voetballen en elkaar leren kennen.
•Maken niets kapot en blijven van andermans spullen af.
•Gebruiken voor en tijdens het spelen van de wedstrijd en trainingen geen alcoholische dranken en gaan verantwoord met alcohol om.
•Komen afspraken na die in team- en verenigingsverband worden gemaakt.
•Spelen voetbal met een team. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 
Vrijwilliger:
•Ik vervul een voorbeeldfunctie voor de spelers en de vereniging. Ik heb en toon daarom respect voor speler, trainer, wedstrijdleiding, tegenstander en iedereen op en rondom het veld.
•Ik onderschrijf het beleid “ongewenste omgangsvormen” en ik tolereer geen verbaal en fysiek geweld, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, aanstootgevend gedrag of (verbale) agressie door anderen of mijzelf.
•Ik ben een goede supporter, blijf tijdens de wedstrijd en training achter de hekken en/of buiten de lijnen van het veld.
•Ik zie er op toe dat ruimtes die gebruikt worden tijdens activiteiten schoon en netjes worden achtergelaten en dat zuinig en zorgvuldig met materialen en kleding wordt omgegaan.
•Als ik op- of aanmerkingen heb op de organisatie zal ik dit melden bij de vertegenwoordiger van de vereniging of het bestuur.

VV Zeewolde 40 Jaar

Onze sponsoren