VV Zeewolde
Nieuws van de bestuurstafel

Bestuur VV Zeewolde

Elk seizoen buigt de Technische Commissie zich over de invulling van de trainersfuncties. De start hiervan ligt in december.

Na vele gesprekken, kopjes koffie, thee, puzzelen en nog meer overleg, is de technische commissie er begin deze maand in geslaagd om de basis te leggen voor het volgende seizoen.

Vanaf 1 februari 2018 kan je van maandag tot en met vrijdag alleen nog met een bankpas (“pinnen”, ook contactloos) betalen in de kantine van VV Zeewolde. Er is dus geen mogelijkheid meer om contant te betalen. Houd daar rekening mee ! Neem alleen plastic geld mee….

Wij zien (gelukkig) dat er steeds meer pintransacties worden uitgevoerd. Dat is gemakkelijk en veilig voor iedereen. Onze leden en supporters weten eigenlijk al niet meer beter…..

Op de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2018 werden Luuk Calboo, Paula de Boer en Jan Brink benoemd tot Leden van Verdienste en Pieter Blom tot Speler van Verdienste van VV Zeewolde.

Vanavond ligt bij iedere inwoner van Zeewolde een exemplaar van onze Presentatiegids op de deurmat. "Beter laat dan nooit".  Onze prachtige presentatiegids seizoen 2017/2018 VV Zeewolde met mooie achtergrondverhalen, foto's en bijzondere aandacht voor (oud-)spelers, trainers en vrijwilligers van VV Zeewolde.

Afgelopen zaterdag organiseerde de sponsorcommissie een sponsorbuffet. Het buffet is een manier om de sponsoren van VVZ te bedanken voor hun bijdrage in geld, tijd en materialen. Zonder de steun van vele sponsoren is het voor de vereniging niet mogelijk om alle activiteiten, in en rondom het veld te realiseren.

Dit geld ook voor het uitbrengen van “De Twaalfde Man”, de presentatiegids van VVZ waarin zij verschillende activiteiten van de verenging belicht. Tijdens het sponsorbuffet overhandigde Eddie Terweij het 1e exemplaar aan voorzitter Freerk Smit.

In mei 2017 hebben wij een bericht geplaatst over geruchten van de komst van een tweede voetbalvereniging in Zeewolde. Als bestuur van de VV Zeewolde hechten wij er waarde aan om onze leden nader te informeren over deze ontwikkeling.

Eind oktober 2017 heeft het bestuur van VV Zeewolde, op verzoek van de Gemeente Zeewolde, een overleg gehad op het Gemeentehuis met het bestuur van de Stichting Exploitatie Sportvoorzieningen de Horst, een vertegenwoordiger van de KNVB en de initiatiefnemers van de tweede voetbalvereniging. Ook het bestuur van de KV Wolderwijd was vertegenwoordigd, net als VV Zeewolde hoofdgebruiker van de velden op het Sportpark.

Ruim een jaar geleden, bij de start van het seizoen 2016/2017 werden de eerste plannen gesmeed. Er moest iets gaan gebeuren. De ALV had de oorspronkelijke ideeën van het bestuur afgekeurd.  De vergunning voor het huidige onderkomen van BC VV Zeewolde was verlopen. We moesten iets anders gaan verzinnen. De Businessclub, dat zorgt voor een jaarlijkse mooie bijdrage aan de vereniging, moest en zou (ook) een onderkomen krijgen.

Woensdagavond 1 november was in de Meerpaal te Dronten de feestelijke uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne.

IMG 8817Afgelopen zaterdag zijn 2 nieuwe kleedkamers, de verzorgingsruimte en een kleedkamer voor de scheidsrechters officieel geopend en in gebruik genomen. Onze jongste (Liam) en oudste (Luigi) spelend lid verzorgden de opening! Samen juichen voor deze uitbreiding op ons sportcomplex!

Deze week hopen wij ook op een positief bericht van de Gemeente Zeewolde inzake de subsidieaanvraag voor de bouw van deze nieuwe kleedkamers en op termijn voor de renovatie van de oudste kleedkamers van ons complex. Met dit verzoek om een bijdrage doet de vereniging een beroep op de gemeente en daarmee op de gemeenschap om actief te blijven participeren in het ontwikkelen en onderhouden van sportaccommodaties voor de georganiseerde sport.

Op de zaterdag, de wedstrijddag van VV Zeewolde, maar ook de door de week op trainingsavonden zorgen wij dat er een kantine geopend is. Een prachtige kantine, een mooie plek om met elkaar samen te zijn, maar ook iets te kunnen eten en drinken. Belangrijk voor de club, omdat de opbrengsten van de kantine (na aftrek van de inkoop) zorgen voor een mooie geldelijke bijdrage voor de club, waarmee voor de leden de contributie zo laag mogelijk kan worden gehouden….

Maar dan moet het geld van deze opbrengsten kantine (contant en pin) ook worden bijgeschreven op de bankrekening van de club.

Pagina 1 van 3