VV Zeewolde

Op de nieuwjaarsreceptie 2020 werden Ron Fokker, Freerk Smit, Eddie Terweij, Robertino de Klerk en Jan van Middelaar benoemd tot Lid van Verdienste en Roan Fokker tot Speler van Verdienste.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2020 VV Zeewolde wenste de nieuwe voorzitter Ger Blom, namens het bestuur en commissies, alle aanwezige leden, supporters en vrijwilligers een gezond, gelukkig, sportief en succesvol 2020.

In zijn speech blikte de voorzitter terug op het jaar 2019 en keek hij vooruit naar 2020.
VV Zeewolde staat voor Voetbalvereniging Zeewolde, maar de letters VV staan ook wel voor Vreugde en Verdriet.

Een dezer dagen, voor of na de Kerstdagen, komen Nico, Ger, Laine, Suzanna, Jan, Karla en Andries persoonlijk langs bij (vrijwel alle) vrijwilligers van VV Zeewolde. Wij willen onze vrijwilligers bedanken voor de vrijwillige inzet voor de voetbalvereniging in het afgelopen jaar. Namens alle leden, supporters, sponsors, Businessclub en Vrienden van VV Zeewolde: Dank jullie wel voor jullie inspanningen, inzet en enthousiasme!

Twee kleine presentjes, een klein gebaar. Een ijskrabber en tas, met VV Zeewolde-logo. Zo ben je altijd herkenbaar als vrijwilliger van de club.

OPROEP VOORDRACHT VRIJWILLIGER VOOR ERELID - LID VAN VERDIENSTE – SPELER VAN VERDIENSTE

Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie die zal plaatsvinden op zaterdag 4 januari 2020 zullen mogelijk vrijwilliger(s) worden benoemd tot Erelid – Lid van Verdienste – Speler van Verdienste.
Dit zijn vrijwilligers die zeer geruime tijd actief als vrijwilliger, bestuurslid of commissielid zijn (geweest) en zich volledig belangeloos buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.

Ger Blom is de nieuwe voorzitter van de voetbalvereniging Zeewolde.

De ledenvergadering benoemde hem maandagavond 25 november tot opvolger van Freerk Smit. Smit was sinds 2013 voorzitter en gaf aan het begin van dit seizoen aan dat hij geen derde termijn meer ambieerde.

“Walking Football”, maar ook MO17-1, JO19-4, JO13-5, JO11-9, en ook Senioren 5 kunnen het zomaar worden.

De titel “TEAM van de MAAND” van VV Zeewolde!

Laat zien dat je je als team actief inzet voor de club, dat het team zich op positieve wijze presenteert, sportief is, respect naar elkaar en naar de tegenstander toont, een actieve bijdrage levert aan de vereniging en alles schoon, netjes en veilig houdt. Daar hoort het opruimen van materialen (ballen, doeltjes, hesjes) dus ook bij!
“Alles” telt mee. Soms kan een klein of uniek gebaar, of inbreng en activiteit al doorslaggevend zijn.

Het bestuur van VV Zeewolde is benieuwd naar de tevredenheid van haar leden.
In 2016 is een werkgroep de Toekomst van VV Zeewolde aan de slag gegaan en die heeft een groot aantal voorstellen gedaan voor de korte en de langere termijn. Inmiddels zijn veel zaken (achter de schermen) geregeld en verbeterd. Zaken die niet altijd direct opvallen maar wel belangrijk zijn voor de vereniging als geheel.

Door de hele vereniging heen wordt meegedaan aan de Clubactie. Het wordt spannend of we het aantal verkochte loten van vorig seizoen (2250) gaan evenaren!

Wij willen iedereen vragen om de lotenboekjes, als je klaar bent met de actie, in te leveren. Er staat hiervoor een doos ("schatkist") in het wedstrijdsecretariaat.

Ook dit jaar doen wij weer mee met de Grote Clubactie. Met de mooie opbrengst van vorig jaar hebben we veel nieuwe materialen kunnen aanschaffen waarvan de hele vereniging dankbaar gebruikt maakt. En heeft een deel van onze onderbouwtrainers een KNVB trainersopleiding kunnen volgen. Ook dit jaar zal de opbrengst ten goede komen aan duurzame bestedingen waarvan (een groot deel van) de vereniging profiteert.
Vanaf maandag 9 september zullen de boekjes tijdens de trainingen worden verspreid. Vanaf de JO6 tot en met de JO13 ontvangt elke speler een eigen boekje. Zij mogen vanaf zaterdag 14 september vrijblijvend loten gaan verkopen aan familie, buren, kennissen. Vanaf de JO14 ontvangt elk team één boekje en streven wij ernaar dat elke speler (of ouder) één lot afneemt. Tegelijk met het lotenboekje ontvangt elke speler een brief waarin een en ander wordt toegelicht.

Afgelopen vrijdagavond 2 augustus overleed Jan van der Lely. Bij de voetbalvereniging Zeewolde was hij beter bekend als ‘ome Jan’. Een dochtertje van een kantinemedewerker had hem ooit zo genoemd en voortaan deed iedereen bij de voetbalclub dat. Ome Jan werd in 1987 vrijwilliger bij de voetballers, nadat hij dat voordien ook reeds was geweest bij Swift ’64 en SV Lelystad ’67.

Hoofdsponsor VV Zeewolde

Logo sportiquee

Onze sponsoren