VV Zeewolde

Technische Commissie & corona update!

We leven in een bijzondere tijd en na weken ‘voetballoos’ door het leven te gaan klimmen we met kleine stapjes uit het dal. Sinds 1,5 week traint de jeugd weer en vanaf komende week kunnen ook de senioren de trainingen, op aangepaste wijze, hervatten. Op 6 april hebben jullie allemaal een nieuwsbrief ontvangen van het bestuur over de gevolgen van het Covid-19 virus voor onze vereniging. Op verzoek van de Technische Commissie (hierna: TC) heeft het bestuur hier een aankondiging gedaan over een speciale nieuwsbrief van de TC. Middels dit bericht willen wij hier graag invulling aan geven. In deze nieuwsbrief vind je informatie over: de hervatting van trainingen in de onderbouw en bovenbouw, de teamindeling voor seizoen 2020/2021, de aanstelling van trainers en eventuele activiteiten in de zomerperiode. Maar voordat je verder leest een disclaimer: het kan zijn dat navolgende plannen alsnog gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken worden indien de (lokale) overheid hiertoe beslist.

Hervatting trainingen

Na anderhalve week trainen volgens het uitvoeringsprotocol kunnen voorzichtig aan de eerste conclusies worden getrokken. De belangrijkste conclusie is dat ouders, trainers en spelers zich over het algemeen uitstekend gedragen! Instructies van de veiligheidscoördinatoren worden opgevolgd, ouders blijven in de auto en trainers verzorgen aangepaste trainingen. Aandachtspunt blijft de afstand bij spelers en het gebruik van handschoenen onder trainers. Hierop zal streng worden gecontroleerd.

Vanaf komende week zullen de senioren terugkeren op de velden, waardoor er weer een nieuw trainingsrooster is opgesteld. Wij begrijpen dat wekelijkse aanpassing tot onduidelijkheid onder trainers en leden kunnen leiden, helaas vraagt de huidige situatie om veel flexibiliteit en aanpassingen. Ook voor de senioren geldt dat deelname op vrijwillige basis is. Indien een trainer of lid zich niet veilig voelt, dan geldt geen enkele verplichting om deel te nemen. Waar mogelijk zal de Tc vervangende trainers proberen te vinden indien trainers niet bereid zijn trainingen aan te bieden. Het trainingsrooster vanaf 11 mei kan je hier onder downloaden, de TC streeft er naar dit rooster t/m 30 mei aan te houden.

Wij gaan er vanuit dat het uitvoeringsprotocol voor de jeugdleden inmiddels bekend terrein is. Voor de senioren willen wij zowel staf als leden vragen het uitvoeringsprotocol goed door te nemen. Het uitvoeringsprotocol kan je hier onder downloaden. Voor senioren geldt, misschien nog wel meer dan voor jeugdleden, dat strikte naleving van essentieel belang is voor het hervatten en continueren van trainingen.

Teamindeling 2020/2021

Achter de schermen zijn wij al sinds de winterstop bezig met de teamindeling voor volgend seizoen. Dit proces wordt enigszins bemoeilijkt door de huidige periode, maar zal toch door moeten gaan. Hoe doen wij dat? Wij volgen (globaal) de volgende stappen:
• De huidige trainers en coördinatoren zijn gevraagd om een advies uit te brengen voor de huidige spelers;
• De Hoofdtrainer Onderbouw (Gert Visscher) en Hoofdtrainer Bovenbouw (Martin Sibrandi) hebben de afgelopen periode een beeld gevormd van de spelers en hebben derhalve ook een advies;
• De huidige trainers, coördinatoren en HTO/HTB delen adviezen met elkaar wat uiteindelijk resulteert in een definitief advies van HTO/HTB aan de Tc;
• De HTO/HTB treedt vervolgens in overleg met de TC om het advies toe te lichten;
• De TC zal vervolgens het advies overwegen en bezien of voornoemde stappen zijn gevolgd en het advies correct tot stand is gekomen;
• De TC stelt vervolgens de definitieve teamindeling vast.

De voorlopige teamindelingen voor komend seizoen zullen op maandagavond 1 juni worden gepubliceerd op de website. Dit geldt voor zowel selectieteams als ontwikkelteams. Daarbij geldt een klein voorbehoud dat er nadien nog wel kleine wijzigingen kunnen plaatsvinden indien leden na 1 juni besluiten te stoppen of naar een andere vereniging overstappen. Daarnaast kunnen er nog een aantal kleine wijzigingen in de selectie worden doorgevoerd.

Heb je vragen over dit proces? Je kan altijd contact opnemen met de TC via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanstelling van trainers 2020/2021

De afgelopen maanden hebben wij al diverse trainers aangesteld en de meeste zijn inmiddels ook al gepubliceerd op de website. De komende periode zullen wij hier nog wat mensen aan toevoegen. Lijkt het jou leuk om komend seizoen een team te trainen, coachen of begeleiden? Ook dan kan je contact opnemen met de TC.

Activiteiten zomerperiode

Aan het begin van de crisisperiode heeft de TC diverse plannen opgesteld voor zomeractiviteiten op het veld, waarbij een interne competitie de absolute voorkeur had. Helaas is er afgelopen week door de overheid een streep gezet door deze plannen. Dit betekent dat de activiteiten op de velden beperkt blijven tot trainen. Ter compensatie voor de afgelopen periode hebben het bestuur en TC besloten de kunstgrasvelden de gehele zomerperiode geopend te houden voor trainingen. Hiervoor geldt: alleen georganiseerd door de vereniging.

Seizoenstart 2020/2021

Vooralsnog mag het spelen in wedstrijdverband en het openen van de kantine worden hervat op 1 september. Vanzelfsprekend hebben ook wij hier geen invloed op. Wel kunnen wij aangeven dat indien verdere versoepeling van de maatregelen aan de orde is, wij hier als vereniging direct naar zullen handelen zoals dit ook de afgelopen maand het geval is geweest. Al hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn over hoe het competitievoetbal wordt hervat, bereiden wij ons voor middels diverse scenario’s.

Naast de hervatting op de velden zijn wij voornemens om in augustus een ‘startweek’ te organiseren waarbij voor alle leeftijdscategorieën een informatieavond wordt verzorgd door diverse commissies als bijvoorbeeld de TC en Kledingcommissie. Vooralsnog lijkt het erop dat een dergelijke bijeenkomst vanaf 1 juli mogelijk is. 

Wij wensen alle leden ontzettend veel succes en plezier met het hervatten van de trainingen en vragen iedereen zich nauwgezet aan de regels te houden om dit te continueren. Voor vragen over deze nieuwsbrief of overige vragen kan je contact opnemen met de TC op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoofdsponsor VV Zeewolde

Logo sportiquee

Onze sponsoren