VV Zeewolde

Programma Startdag VV Zeewolde – 15 september !

Op zaterdagochtend 15 september starten wij officieel het seizoen 2018/2019 met onze traditionele Startdag.
Op deze ochtend kan iedere speler (ook zijn/haar ouders) informatie en antwoorden op zijn/haar vragen krijgen, zijn er activiteiten voor onze leden en wordt de jaarlijkse TEAM-foto gemaakt. Alle reden om met je ouders en teamleden naar Sportpark de Horst te komen !

 • 1) Teamfoto’s

Wij vinden het leuk als alle teams een teamfoto seizoen 2018/2019 laten maken. De foto’s worden gemaakt door Michel Zrour met ondersteuning van Ben Veldboer en Eddie Terweij. Foto’s worden gemaakt op het MF-veld, vanaf het terras links achter het doel op het hoofdveld. Meld je bij de organisatie en houd in beginsel het volgende schema *) aan:

Tijdsblok

Teams

Teams

9:00 – 9:30 uur

JO7 – JO6

X

9:30 – 10:30 uur

JO10 - JO11

JO13 – MO13

10:30 – 11:30 uur

JO9 – JO8

JO15, JO17 - MO15, MO17

11:30 – 12:30 uur

 

JO19, overige teams

12:30 – 14:30 uur

 

JO19 / Senioren

*) Er zijn teams die wedstrijden spelen. Probeer teamfoto om de wedstrijden heen te plannen, of anders afspraken te maken met Michel Zrour.

 • 2) Aandacht team

Het bestuur wil ieder team van VV Zeewolde voor het komende seizoen 2018/ 2019 veel plezier en succes wensen. Met plezier met elkaar, respect voor elkaar, voor je trainer, je leider, de supporters langs de lijn en natuurlijk de tegenstanders.

 • 3) Team van de maand

Wij willen ongewenst gedrag tegen gaan. Dat doen we door ongewenst gedrag te bestraffen. Spreek je teamspelers daarop aan.
Maar we willen ook gewenst gedrag stimuleren. Gewenst gedrag is:

 • Kleding, teamtassen, ballen: wassen, compleet en heel houden
 • Kleedkamer schoon achter laten na wedstrijd en training
 • Gebruikte materialen zoals ballen, doelen, hesjes netjes opruimen
 • Melden bij wedstrijdsecretariaat, overleg met TC, coördinatoren, trainers/leiders
 • Respect voor tegenstanders.

Wij willen komend seizoen een TEAM van de maand kiezen: een team dat voldoet aan “gewenst gedrag”. Het sportieve resultaat telt niet mee. Het gaat om respect voor elkaar, voor het team, voor materialen en accommodatie, voor de supporters, voor de tegenstanders.

 • 4) Loting ING Mini Eredivisie

Om 8:45 start de loting van de ING Mini eredivisie voor JO7 en JO6. Kom naar de kantine en kijk naar de loting.

 • 5) Kledinguitgifte / vragen over kleding

De kleding is in beginsel aan alle teams uitgereikt. Heb je nog vragen, wil je ruilen, is de tas niet compleet, mis je iets of wil je vervangen, meld je bij de kledingcommissie.

 • 6) Start Grote Clubactie

Vandaag start officieel de Grote Clubactie 2018. De verkoop van loten waarvan 80% van de opbrengst van de prijs van een lot van € 3, dat is € 2,40, ten gunste van de clubkas van  VV Zeewolde komt. En waar VV Zeewolde weer hele mooie dingen mee kan doen, zoals aanschaf van materialen, ballen, doelen. Vorig jaar bijna 1.500 loten verkocht.
Afgelopen week hebben alle spelers hun verkoopboekjes via de leider ontvangen. Misschien al een paar loten verkocht en namen en adressen ingevuld. Vanaf vandaag mag je huis aan huis verkopen.
VV Zeewolde heeft voor de 5 best-verkopende spelers en het best-verkopende team mooi prijzen beschikbaar

 • 7) Spelerscontract

Roan Fokker zal als aanvoerder van het 1e team om 10:30 uur een spelerscontract tekenen. Voor het eerst dit seizoen zijn afspraken tussen spelers van het 1e elftal en VV Zeewolde vastgelegd en ook door de speler zelf ondertekend. In deze overeenkomst tussen speler en VV Zeewolde maken we afspraken over gedragsregels en afspraken, maar ook het belang van de voorbeeldfunctie van deze spelers.

 • 8) Gedragsregels en respect

Ieder team en speler kan een individueel “spelers-contract” of “team-contract” tekenen. Je verbindt je zelf en het team om je aan bepaalde afspraken en regels van de club te houden.

 • 9) Toestemmingsverklaring

In het kader van de aangescherpte privacy-regelgeving moeten wij expliciet aan onze leden toestemming vragen voor het benaderen van activiteiten, publiceren van foto’s. Middels toegang met een laptop (of het opvragen van de link) kan (de ouder van) de speler toestemming geven. Deze toestemming wordt opgeslagen in onze bestanden.

 • 10) Geheimhoudingsverklaring vrijwilligers

Vrijwilligers, trainers en leiders van VV Zeewolde hebben in hun functie bij VV Zeewolde te maken met persoonsgegevens van leden, zoals geboortedatum, adres, mobiele nummer en dergelijke.
In het kader van de aangescherpte privacywetgeving en ons privacybeleid, moeten deze vrijwilligers geheimhouding betrachten ten aanzien van alles wat bekend is en waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is.
Wij verzoeken deze vrijwilligers, en dat zijn commissieleden en trainers/leiders om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Bij een kraampje liggen blanco formulieren. Onderteken een formulier en geef deze af aan het bestuurslid.

 • 11) Oproep Vrijwilligers

Ook op zaterdag 15 september zullen we een oproep doen aan ouders van leden voor het vervullen van functies bij de club. Belangrijk voor het team, voor onze leden, voor onze kantine, voor onze accommodatie. Meld je aan, spreek de personen aan die (in functie) op het terras van VV Zeewolde aanwezig zijn.

 • 12) Foto’s

Wij willen de wand met foto’s van de vrijwilligers completeren, zodat ieder lid kan zien bij wie hij/zij moet zijn. Bestuursleden, voorzitters van commissies, coördinatoren, leden van de Technische commissie, ledenadministratie zijn vertegenwoordigers namens de club. Vandaag herkenbaar aan een badge en oranje cordkey, vanaf volgende week te herkennen aan de foto’s op de fotowand.

 • 13) IJskar Twilight

Vandaag verkopen wij ijs. Wij hebben een IJskar ter beschikking gesteld door Twilight op het terras. Elke euro opbrengst is voor de club !

 • 14) Informatiemarkt

Heb je vragen over:

 • Ledenadministratie, inschrijving, Sportlink, incasso, contributie
 • Teamindeling, leiders, trainers, coördinatoren
 • Sponsorcommissie, sponsoruitingen, cont(r)acten
 • TIFO VVZ, lidmaatschap
 • Vrienden van VV Zeewolde, donateur

Meld je op het terras van VV Zeewolde.

 • 15) Voetbaldarts

Op het hoofdveld vind je een Voetbaldarts spel. Voor iedere speler de mogelijkheid om een zo hoog mogelijke score te halen. Voor de hoogste scores een mooie prijs!

 • 16) Voetbalclinic

Het eerste elftal onder leiding van Peter Epe geven om 9:30 uur en 10:30 uur 2 clinics. Om 9:30 uur aan JO8/JO9 en om 10:30 uur aan JO10/JO11.

Hoofdsponsor VV Zeewolde

Logo sportiquee

Aanmelden Nieuwsbrief

Onze sponsoren